Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Cantabile, Gorzów Wielkopolski

Chór Cantabile, Gorzów Wielkopolski

Chór Cantabile
Dyrygent: Jadwiga Kos

Chór Cantabile powstał w Gorzowie Wielkopolskim wiosną 1994 roku, a jego kierownikiem muzycznym i dyrygentką jest Jadwiga Kos. Śpiewa pieśni renesansowe, barokowe, romantyczne i współczesne. Z powodzeniem wykonuje utwory a capella, jak również z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. W jego repertuarze znajdują się utwory sakralne, ludowe, popularne i szanty. Różnorodność repertuarowa umożliwia chórowi realizację wielu projektów artystycznych. Podczas corocznych zagranicznych podróży warsztatowo-koncertowych promuje swoje miasto. Brał udział w międzynarodowych festiwalach w Berlinie i Dreźnie, jest także laureatem festiwali krajowych. Nagrał płyty CD z muzyką sakralną, kolędami i utworami popularnymi. Na przestrzeni trzydziestu lat został wyróżniony wieloma nagrodami, przede wszystkim: w 2004 roku Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za wybitne zasługi dla rozwoju miasta, w 2014 roku Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego, w 2018 r. Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,natomiast w 2019 roku dyrygentka Jadwiga Kos otrzymała medal Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis. W tym roku chór obchodzi jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.

 

POZOSTALI UCZESTNICY

Cantabile fotka-crop_zmn

Chór Cantabile, Gorzów Wielkopolski
Chór powstał w 1994 roku. Kierownikiem artystycznym i dyrygentką jest Jadwiga Kos. Zespół tworzą śpiewacy – amatorzy. Swoim śpiewem uświetnia liczne uroczystości w mieście i regionie. Różnorodny repertuar składa się z pieśni świeckich i sakralnych, od renesansu po współczesność, a także ludowych oraz szant i utworów popularnych w opracowaniu chóralnym. Śpiewa a capella jak również z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. Za twórczą pracę chór otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2005 roku uhonorowany został Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta. W lipcu 2014 roku otrzymał Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrygent:  Jadwiga Kos

Repertuar konkursowy:

Ecce venit hora / Stanisław Szczyciński
In omnibus / Stanisław Szczyciński
Nam virtus / Stanisław Szczyciński
Amen, amen, dico vobis / Stanisław Szczyciński
Ego dormio / Stanisław Szczyciński

Kategoria konkursowa: chóry dorosłych (pow. 55 lat)