Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Graziozo, Soleczniki, Litwa

Chór Graziozo, Soleczniki, Litwa

Chór Graziozo, Soleczniki, Litwa
Dyrygent: Tatiana Ulbin

Zespół,,Graciozo” powstał przed dwoma latami, uczestniczy w różnych międzynarodowych projektach muzycznych, w konkursach i festiwalach na Litwie i Polsce. Śpiewa podczas Liturgii w kościele pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła w Solecznikach.

POZOSTALI UCZESTNICY