Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Wyniki 2014

PROTOKÓŁ Z PRACY JURY
I MIĘDZYNARODOWEGO SZCZECIŃSKIEGO FESTIWALU MUZYKI PASYJNEJ

 

W dniu 12 kwietnia 2014 roku jury w składzie:

prof. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca jury
prof. Rasa Gelgotiene
dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
ks. Zdzisław Brzozowski

wysłuchało prezentacji 10 chórów w pięciu kategoriach konkursowych.

W wyniku przesłuchań postanowiono nagrodzić następujące chóry:

KATEGORIA – CHÓRY KOŚCIELNE
II miejsce – Chór Cantus z Gdyni – 88 pkt.

KATEGORIA – CHÓRY MIESZANE
I miejsce – Chór Kameralny Canto z Wyrzyska 93,5 pkt.

KATEGORIA  – CHÓRY KAMERALNE
III miejsce – Chór Kameralny Appasionata z Oleśnicy – 75,75 pkt.
II miejsca nie przyznano
I miejsce – Chór Nadzieja z Nakła – 91,75 pkt.

KATEGORIA – Chóry dorosłych powyżej 55 roku życia (DOROŚLI 55+)
I i III miejsca nie przyznano
II miejsce – Chór Soli Deo z Nakła – 81,5 pkt.

KATEGORIA –  CHÓRY JEDNORODNE
III miejsca nie przyznano
II miejsce – Chór Żeński Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Sonantes”  – 82 pkt.
I miejsce – Wyrzyski Chór Męski –  97, 5 pkt.

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór pasyjny
Wyrzyski Chór Męski za utwór „Krzyż” Piotra Jańczaka

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór kompozytora polskiego
Chór Nadzieja z Nakła – za utwór „Sicut lilium inter spinas” Marka Raczyńskiego

GRAND PRIX – Wyrzyski Chór Męski –  97,5 pkt.

Jury składa gratulacje na ręce dyrektora festiwalu, p. Tomasza Wilkosza oraz dyrektora artystycznego p. dr hab. Iwonie Wiśniewskiej- Salamon , pragnąc podkreślić bardzo profesjonalną pracę i przygotowanie I edycji Festiwalu oraz wysoki poziom konkursu. Na szczególną uwagę w regulaminie konkursu zasługuje wyodrębnienie kategorii chórów 55+.

Jury pragnie podziękować Gospodarzowi Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego za gościnność i niezwykle życzliwą współpracę z Organizatorami, Jurorami i uczestnikami konkursu.
Ci ostatni wrócą do swoich miast z pięknymi wspomnieniami z pobytu w Szczecinie, co niewątpliwie zachęci innych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w kolejnych edycjach festiwalu.

 

protokół jury-2014