Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Jolanta Sipowicz – sopran

sipowicz_zmnJolanta Sipowicz – sopran – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze kierunku Wychowanie Muzyczne (1984) i Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu Wydziału Wokalno- Aktorskiego  w klasie śpiewu solowego prof. Barbary Ewy Werner (1990).

Od 1990 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny związana z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 1993-1995 zajmowała się działalnością naukową prowadząc badania z dziedziny akustyki, związane z problematyką wydobycia dźwięków w głosach nieszkolonych.
W 2001 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie wokalistyki w  Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
W 2004 roku  ukończyła studia podyplomowe z emisji głosu na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W 2012 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego z zakresu wokalistyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Od 2013 roku pracuje w Instytucie Muzyki na stanowisku profesora UZ.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową zarówno w kraju jak i za granicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Czechy, Norwegia) wykonując repertuar różnorodny stylistycznie – od baroku po utwory współczesnych kompozytorów. Chętnie oddaje się muzyce współczesnej, wykorzystując walory barwowe głosu, środki interpretacyjne i aktorskie, pozwalające wydobyć ekspresję muzyki. Współpracując z wieloma instytucjami muzycznymi wykonała wiele utworów kameralnych i większych dzieł muzycznych.

Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Muzycznego „Cantylena” (od 2006 roku), inicjatorką życia kulturalnego w Województwie Lubuskim, organizatorką wielu koncertów, również o charakterze charytatywnym. W 2008 otrzymała Nagrodę Kulturalną  od Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Posiada nagrania płytowe. W 2006 roku nagrała cykle pieśni St. Niewiadomskiego: Z wiosennych tchnień (wyd. MUZA 2007 rok), w 2009  pieśni  do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej współczesnych polskich kompozytorów: Gdy pochylisz nade mną (wyd. Wratislavia Productions 2010 rok).

Napisała dysertację naukową stanowiącą integralną część płyty:  Ekspresja jako środek wyrazu artystycznego i emocji na przykładzie pieśni Jana Antoniego Wichrowskiego, Krystiana Kiełba i Jadwigi  Szajny-Lewandowskiej do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Uniwersytet Zielonogórski, 2010 rok).

Jest autorką książki, poradnika metodycznego: Ja i mój głos. Jak odnaleźć wibracje swojego głosu i nawiązać głębszy kontakt z samym sobą i innymi ludźmi? (wyd. Poligraf, 2009 rok  i EscapeMagazine, 2010 rok, wersja e-booka).

Współpracując z Laboratorium Multimedialnym Uniwersytetu w Trondheim (Norwegia) realizowała projekty artystyczno-naukowe, których nadrzędnym celem była synergia muzyki i obrazów stereoskopowych.
Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.