Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór HASŁO, Poznań

Chór Hasło Poznań

Chór (jako chór męski) został założony przez grupę pracowników Dyrekcji Kolei w Poznaniu w październiku 1922 roku. Do czasu wybuchu II Wojny Światowej wystąpił z wieloma koncertami w kraju i za granicą. Po zakończeniu wojny, Chór HASŁO wznowił swoją działalność pod kierownictwem Stanisława Kwaśnika. Od roku 1946-1971 kierownikiem chóru był Wiktor Buchwald – chórmistrz Państwowej Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu, inicjator współpracy z poznańską sceną operową. Współpraca ta zaowocowała dwustoma wspólnymi wykonaniami spektakli operowych w Poznaniu i m.in. w Moskwie.

Doceniając osiągnięcia chóru w krzewieniu kultury muzycznej, Rada Państwa w 1973 roku odznaczyła Chór Męski HASŁO Złotym Krzyżem Zasługi.

W roku 1986 dyrygentem chóru został znakomity chórmistrz Henryk Górski, długoletni kierownik artystyczny chórów Teatru Wielkiego w Poznaniu i w Warszawie. Nastąpiły kolejne sukcesy. Najcenniejsze z nich to zwycię-stwa w ogólnopolskich przeglądach chórów kolejarskich oraz III nagroda na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, a także uzyskanie miana Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Polskich Kolei Państwowych przy Dyrektorze Generalnym w Warszawie.

W październiku 1991 roku z inicjatywy dyrygenta Chór Męski HASŁO poszerzył swój skład osobowy o głosy żeńskie – powstał Chór Mieszany HASŁO. Dzięki wytężonej pracy pod dyrekcją Henryka Górskiego już w maju 1992 roku chór osiągnął swój pierwszy sukces, zdobywając I nagrodę i Złotą Maskę w konkursie chóralnym Wielkopolskie Dni Muzyki w Dusznikach. Dzięki trosce dyrygenta, o jakość dźwiękową i emisję głosu, chór wzbogaca swoje możliwości w zakresie techniki wokalnej oraz brzmienia i odnosi sukcesy w kraju i za granicą.

Dyrygent:  Henryk Górski

Repertuar konkursowy:

Miserere / Antonio Lotti
Ojcze nasz / opr. Henryk Górski
Eli… Eli… / Győrgi Deak-Bardoš
Pieśń / Józef Świder
Stabat Mater / Zoltan Kodaly

Kategoria konkursowa: chóry dorosłych (pow. 55 lat)