Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin

kameralnyzut

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstał w 1991 roku z inicjatywy obecnego dyrygenta Iwony Wiśniewskiej – Salamon. Przez pierwsze piętnaście lat Chór działał pod patronatem Akademii Rolniczej w Szczecinie; dopiero od roku wraz z połączeniem się uczelni działa jako Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Skład chóru ulega ciągłym zmianom, bowiem zespół tworzą studenci i uczniowie szkół średnich Szczecina. Repertuar Chóru obejmuje cykl muzyczny „Od Anonima do Grosika”. Mieszczą się w nim dawne pieśni sakralne i ludowe, negro spirituals, fragmenty musiciali „Skrzypek na dachu”, „West side story” i „Do grającej szafy grosik wrzuć”.
W dorobku artystycznym zespołu znajduje się również
„Krótka Msza Dziecięca” K.Naklickiego, „Carmina Burana” C.Orffa, „Stella Coeli” J.M.Kraussa, „Msza G-dur” F.Schuberta, „Liverpool Oratory” C.Davisa i P. McCartneya, „Sancta Caecilia” M.Sawy, „Stabat Mater” G. Rossiniego, „IX symfonia” Bethovena, Missa Brevis J.Szopińskiego, a soliści Chóru wykonali „Mszę dziecięcą” J.Haydna. W składzie męskim zespołu istniała kiedyś grupa szantowa Qftry, która urozmaicała koncerty Chóru, obecnie występuje samodzielnie na festiwalach żeglarskich.

W trakcie swojej działalności Chór uczestniczył w wielu festiwalach, wśród których wymienić należy święto Pieśni śląskiej „Trojok” w Katowicach, Polsko-Niemieckie spotkania „Wiosna nad Nysą” w Gubinie, Tydzień Chóralny Filharmonii Szczecińskiej, koncerty z cyklu „Ars Chori” w Lublinie, Międzynarodowe Spotkania Chóralne Chełm ’96, Festiwal Muzyki Sakralnej w Rumii, Przegląd Chórów w Calleli w Hiszpanii, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w Osieku, na którym dwa lata z rzędu zdobywał pierwsze nagrody oraz Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie. Regularnie brał udział w Festiwalu Eurotreff Music m.in. w Buchen, Singeg i Vilingen w Niemczech. Występy zespołu uświetniły również obchody 70-lecia polskiej filii YMCA w Warszawie, uroczystości 40-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie, obchody 550-lecia miasta Hedemora w Szwecji oraz Forum Polska-Zachód począwszy od drugiej edycji. Brał udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez Wielonarodowy Korpus Północno – Wschodni NATO w Szczecinie. Koncertuje w domach dziecka i domach spokojnej starości, śpiewa charytatywnie dla Polskiego Związku Niewidomych i w szczecińskich szpitalach.

Od lat bierze udział w Niedzielnych Koncertach Południowych organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W kwietniu 1997 roku, na zaproszenie władz miasta Kingston upon Hull, chór brał udział w Festiwalu Wielkanocnym. Pobyt zespołu w tym gościnnym mieście zaowocował kolejnymi zaproszeniami.

Koncertował w Szwecji, Danii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Turcji, na Bornholmie, Słowacji i Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Owczych.

Dorobek artystyczny zespołu został utrwalony na wydanych 4 kasetach i 8 płytach CD. Zamieszczone są na nich utwory polskie i obce, muzyka filmowa oraz kolędy, muzyka gospel oraz utwory rozrywkowe z towarzyszeniem orkiestry wojskowej.

Dyrygent:  Iwona Wiśniewska-Salamon