Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra

zielona_zmnChór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego działa w ramach zajęć dydaktycznych uczelni. Szeroki repertuar chóru obejmuje dzieła wokalne a cappella i wokalno-instrumentalne, od muzyki dawnej po utwory kompozytorów współczesnych. W dorobku zespołu znajdują się m.in.: Missa brevis B-dur – Sancte Joannis de Deo Józefa Haydna, Salve Regina Giovanniego Battisty Pergolesiego, Requiem i Magnificat Johna Rutter’a, Missa brevis Laurynas’a Vakaris’a Lopas’a, Magnificat Kristina Vasilauskaitė, Messe in G-dur Franciszka Schuberta, Kantata Bożonarodzeniowa (prawykonanie) Katarzyny Kwiecień-Długosz.

Chór Mieszany Instytutu Muzyki UZ brał udział w: Międzynarodowym Festiwalu „Musik festtage an der Oder – Dni Muzyki nad Odrą“, Niemcy (2005), Międzynarodowym Festiwalu „IX Multikulturelles Festival Cottbus Open“ w Cottbus, Niemcy (2009), a w 2010 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Konkursie Zespołów Chóralnych w kategorii „A” (chóry o wysokim poziomie artystycznym) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii.
Chór IM bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta Zielonej Góry i Regionu Lubuskiego.

Dyrygent:  Łucja Nowak

Repertuar konkursowy:

Caligaverunt / Juozas Naujalis
Crucifigatur / Georgius Deakbardos
Popule meus / Marian Sawa
Giesmė Gerajam Ganytojui / Zita Brużaitė

Kategoria konkursowa: chóry mieszane (pow. 24 osób)