Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Wejherowski Chór Mieszany CAMERATA MUSICALE, Wejherowo

camerata_musicale_zmnWejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” powstał w grudniu 2011 roku, a jego nazwa oznacza  „muzykujących przyjaciół”. W zespole śpiewają osoby różnych profesji oraz z różnych środowisk, które łączy wspólna pasja, czyli miłość do muzyki i śpiewania. Dyrygentem oraz współzałożycielem chóru jest Aleksandra Janus – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Zbigniewa Bruny. Obecnie studentka Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą dla  najlepszego dyrygenta podczas Festiwali Chóralnych, jest również laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za działania na rzecz kultury w mieście.

Dyrygent:  Aleksandra Janus

Repertuar konkursowy:
Ubi Caritas / Ola Gjeilo
Crucem Tuam / Łukasz Urbaniak
Libera Me / Piotr Jańczak

Kategoria konkursowa: chóry mieszane (pow. 24 osób)