Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Igor Jankowski

Igor Jankowski

Igor Jankowski – dyrygent/kompozytor

Kompozytor, organista, pedagog; ur. 23 listopada 1983, Mińsk (Republika Białoruś). Pochodzi z rodu Ksawerego Jankowskiego, polskiego patrioty, który w czasie okupacji sowieckiej ukrywał polskich oficerów w swojej posiadłości Ługowce (koło w. Małe Biesiady, w rejonie łogojskim). Za prowadzoną działalność dnia 28 grudnia 1927 roku przez władze sowieckie został skazany na 10 lat więzienia w obozie koncentracyjnym Usłon (Republika Karelska). Został zrehabilitowany dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci (7 października 1992 roku) przez władze białoruskie.
W latach 2006-2009 studiował kompozycję pod kierunkiem Dmitrija Smolskiego w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Edukację kontynuował w Polsce, gdzie w latach 2009-2011 odbył magisterskie studia uzupełniające w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie kompozycji prof. Marka Jasińskiego, a po jego śmierci w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W tejże uczelni skończył również Studium Pedagogiczne z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2011-2014 był doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (opiekun naukowy – prof. zw. Marian Borkowski). Studia doktoranckie ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora UMFC dla najlepszego doktoranta.
Utwory Igora Jankowskiego były wykonywane w różnych miastach Wschodniej i Zachodniej Europy, a także nagradzane na konkursach kompozytorskich. Otrzymał między innymi pierwszą nagrodę podczas Krajowego Konkursu Kompozytorskiego poświęconego 115. rocznicy urodzin M. Bogdanowicza w Mińsku (2006), Dyplom za poszukiwania twórcze na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. J. Siemieniako (2007), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im Tadeusza Ochlewskiego (2010), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Don Bosco” (2016). W 2012 roku Decyzją Rady Miejskiej w Bobolicach jego kompozycja wybrana została jako obowiązkowy hejnał miasta. Oprócz działalności kompozytorskiej aktywnie organizuje koncerty i festiwale w Polsce (głównie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim). Aktywnie współpracuje z polskimi instytucjami kultury, samorządami, zespołami. W ciągu pierwszych siedmiu lat pobytu w Polsce realizuje ponad 150 koncertów. Za twórczą aktywność i działania na rzecz polskiej kultury 9 stycznia 2015 r. na wniosek komisji przy kancelarii prezydenta RP Igor Jankowski otrzymuje akt nadania obywatelstwa polskiego z rąk prezydenta RP. Igor Jankowski jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, a od 18 stycznia 2016 zostaje powołany na stanowisko prezesa Fundacji Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM UNICUM. W roku 2011 ukazała się pierwsza autorska płyta Jankowskiego z muzyką instrumentalną pod tytułem New Size Of Old Traditions, wydana przez białoruskie wydawnictwo muzyczne VIGMA, a w grudniu 2018 sopockie wydawnictwo SOLITON wydało płytę autorską Igora Jankowskiego pod tytułem QVO VADIS, zawierającą 11 utworów wokalno-instrumentalnych. W 2018 roku zostaje nominowany do Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej w kategorii „Osobowość”, a w 2019 uzyskuje nominację Kapituły Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” do tytułu „OSOBOWOŚĆ ROKU 2018” w kategorii Kultura. Dzięki przyznanym środkom stypendialnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w roku 2019 Igor Jankowski wydaje album z autorską muzyką chóralną Choral Works a w 2020 album Three Rooms z muzyką fortepianową. W 2021 roku ukazuje się piąty album kompozytora z muzyką wokalno-instrumentalną The Best Songs, a w 2022 roku jego pierwsza książka dla dzieci w języku polskim „Opowieści Franka”. W 2017 roku nagranie i nuty swojej pierwszej kantaty „Mysterium Fidei” wysłał do Watykanu i otrzymał odpowiedź Papieża Franciszka w liście, który został odczytany przez kustosza Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku w czasie polskiej premiery kantaty „Mysterium Fidei” 25 listopada 2018. Swoją drugą kantatę „Dekalog” napisał w 2023 roku i wykonał z zespołem wykonawców w wielu polskich miastach. Na co dzień wychowuje dwójkę synów, gotuje i uprawia strzelectwo.

POZOSTALI UCZESTNICY