Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Festiwal 2024

FESTIWAL 2024

KONCERT INAUGURACYJNY "Szczecin wita chóry!"

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE