Scroll Top
Organiser: Fundacja Morze Kultury

Festival 2024

FESTIWAL 2024

KONCERT INAUGURACYJNY "Szczecin wita chóry!"

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE