Organizator: Fundacja Morze Kultury

Jury 2022

JURY FESTIWALU

Elżbieta Wtorkowska – profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kadencji 2020-2024. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz  kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014 i 2016)  oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii , w 2009 w Szkocji, w 2013  w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015). W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów,  nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

Lucia Bèrešowà

Urodziła się w Poprade (Słowacja), aktualnie mieszka w Barcelonie. Jako dyrygent zadebiutowala w wieku 14 lat, prowadząc Chór Effatha w Szuniawie. Ukończyła Wychowanie Muzyczne i Biologię na Uniwersytecie Preszowskim oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia doktoranckie w dyscyplinie dyrygentura odbyła w Akademii Muzycznej w Krakowie. Brała udział w licznych kursach dyrygenckich w Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i Słowacji.

Jest dyrygentem chórów mieszanych: Cor Polifónic Sagrada Família de Barcelona, Singfonia,  Unió Coral Centre i Energia de Roca de Valles, Orfeó Joventut Terrassenca, Cor de Creu Roja de Barcelona, Tremolo Vocal Ensemble, Cor Alegre, Cor Pandamia de la Universitat de Barcelona; żeńskiego chóru Cor Alleluia de Tarragona oraz orkiestry Orchestra Tremolo.

Jest współzałożycielem i jednym z pięciu dyrygentów międzynarodowego zespołu REVOICE International Vocal Ensemble, z którym koncertuje w wielu miastach Europy – Brukseli, Berlinie, Mediolanie (EXPO 2015), Pecs, Graz, Barcelonie, Nowim Sadzie. REVOICE International Ensemble jest również chórem ambasadorskim EUROPA CANTAT.

Lucia Bérešová współpracuje z Chórem Kameralnym Mińskiego Towarzystwa Muzycznego w Mińsku Mazowieckim. Ze swoimi chórami wykonuje muzykę świecką i religijną, a cappella, a także utwory wokalno-instrumentalne, takie jak „Msza Góralska” T. Maklakiewicza, „Msza C-dur, KV 258” W. A. Mozarta, „Gloria D-dur, RV 585” A.Vivaldiego, „Requiem d-moll, op. 48l” G. Faure, „Czarodziejski Flet, KV 620” W.A. Mozarta.

Riccardo Schioppa – dyrygent, kompozytor, pianista i pedagog

Otrzymywał nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, występuje jako solista i zespołowo. W grudniu 2015 roku wykonał koncert fortepianowy Mozarta KV 450 z Orchestra Filarmonica di Civitavecchia. Studiował dyrygenturę chóralną w Scuola Superiore per Direttori di Coro w Arezzo. Studiował dyrygenturę chóralną w Accademia Chigiana w Sienie u L. Donatiego w 2018 i 2019 roku, dwukrotnie uzyskując dyplom za wyróżnienie. Uczęszczał na kurs mistrzowski coachingu wokalnego na chór u C. Høgseta i F. Barchiego. Studiował dyrygenturę u G. L. Zampieriego i D. Lucantoniego; uczestniczy w kursach mistrzowskich u G. L. Zampieriego, F. Lanzillotty, G. Neuholda (z Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino i Orchestra Toscana Classica) i M. Boniego (z Orchestra Sinfonica Abbruzzese). Od 2012 roku prowadzi młodzieżowy chór licealny Incontrocanto, z którym zdobył dwa srebrne i dwa złote paski w czterech uczestnictwie w konkursie chórów szkolnych „Gian Luca Tocchi” w Ciampino (RM). Od 2014 roku prowadzi chór Filarmonica di Civitavecchia, z którym wykonuje repertuar symfoniczny z Orchestra Filarmonica di Civitavecchia oraz repertuar a-cappella (sakralny i saecular). Gra również na fortepianie w orkiestrze z Orchestra Filarmonica di Civitavecchia. Od 2016 roku prowadzi Ensemble InCantus, w którym przez kilka lat był wokalistą (bas / baryton) uczestnicząc koncertach, konkursach krajowych i międzynarodowych. Jako dyrygent Ensemble InCantus zdobył trzecią nagrodę (pierwszej i drugiej nie przydzielono) na Concorso Nazionale Polifonico „Guido d’Arezzo” w 2016 roku oraz III nagrodę na Concorso Polifonico del Lago Maggiore w 2019 roku. Jego kompozycje były wykonywane przez Ensemble InCantus, Coro della Filarmonica di Civitavecchia, coro AnimaDelSuono, holenderski chór Capella Catharina, młodzieżowy chór Effetti Sonori, coro Note Blu, Piccola Accademia Degli Specchi. Od 2017 prowadzi chór dziecięcy i młodzieżowy CeSMI w Viterbo. Od 2020 roku prowadzi młodzieżową orkiestrę CeSMI w Viterbo i Rzymie. Od 2013 do  2016 był studentem w ramach wymiany programu ERASMUS na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował grę na fortepianie u A. Pikula, kompozycję u K. Nepelskiego i M. Jabłońskiego, dyrygenturę u St. Krawczyńskiego. Jest laureatem wielu nagród: w konkursach pianistycznych, specjalne wyróżnienie za związek między tekstami a muzyką na konkursie kompozytorskim „Giulio Salvadori”, trzecia nagroda,  na Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Chóralnej „Renato Dalla Torre”, finalista międzynarodowego konkursu kompozytorskiego „Carlo Sanvitale”. Zajmował się transkrypcją i korektą niektórych niepublikowanych kompozycji Ojca G. B. Martiniego zebranych w książce „Canoni in latino a due e a tre voci”, wydanej przez Centro Studi Antoniano z Padwy dla serii Corpus Musicum Franciscanum. Jego praca „Rientro all’alba” została opublikowana przez Omnigraf Editore. Wydawnictwo DaVinci Publishing ukazuje tom „Muzyka sakralna na zespół wokalny” zawierający 5 kompozycji sakralnych.

Dianna Domagała

Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale instrumentalnym w klasie skrzypiec oraz edukacji muzycznej- kierunek dyrygentura. Od lat niezwykle zaangażowana w działalność i rozwój swojego zespołu Cherry Daiquiri, w którym jest wokalistką oraz skrzypaczką i z którym się identyfikuje, wyznaczając nową estetykę i styl w muzyce rozrywkowej. Dzięki charyzmatycznej osobowości oraz niebanalnemu wizerunkowi, który jest również odzwierciedleniem indywidualnego stylu twórczości, została wraz z zespołem doceniona, zostając Ambasadorem Szczecina. Reprezentuje miasto w kraju i za granicą koncertując w Czechach, Niemczech, Francji, Anglii. W dorobku posiada liczne działania artystyczne, koncerty, udział w festiwalach w coraz ciekawych i awangardowych odsłonach koncertowych. W lipcu 2017 zdobyła nagrodę dla najlepszej wokalistki oraz instrumentalistki na festiwalu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, promując album pt. “Phlebotomy Blues”. Płyta ta została objęta mecenatem Miasta Szczecin oraz współfinansowana przez szczecińskie instytucje i firmy. Stworzyła i rozpowszechniła idiom koncertu fabularyzowanego, którego jedna z najbardziej spektakularnych odsłon miała miejsce podczas koncertu pt. “Tam gdzie nie rosną poziomki czyli poza dobrem i złem” w Trafostacji Sztuki.. Była promowana na antenie alternatywnego radia londyńskiego. Laureatka Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu, „Pikniku Organizacji Pozarządowych” i Łęczyce Festival. Dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów oraz od 2019 roku Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej 2019, Zachodniopomorskich Warsztatów Chóralnych w Kołobrzegu, koordynator międzynarodowych projektów Erasmus +.

Iwona Wiśniewska-Salamon – prof. dr hab., dyrygent chóralny, wykładowca akademicki

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Od 2003r. pełni rolę konsultanta wokalnego pracującego z aktorami Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 2003-2013 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu „Młodzież” na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii. W 2004r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej a w 2011r. doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”,  Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie Festiwalu Pasyjnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” . W 2013 roku została wytypowana przez Urząd Miejski w Szczecinie wraz z zespołem do realizacji programu „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”