Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Uczestnicy 2016

 

lp.Nazwa chóruKategoria konkursowa
1Chór Uniwersytetu Każdego Wieku, Poznań
>opis i repertuar<
chóry dorosłych (pow. 55 lat)
2Chór Dzieciecy GIOIA DI CANTARE Zespołu Szkół Muzycznych w Trouniu
>opis i repertuar<
chóry dziecięce (do lat 15)
3Chór Dziecięcy Szkoły Muzycznej EUGEN DOGA, Kiszyniów, Mołdawia
>opis i repertuar<

chóry dziecięce (do lat 15)
4Żeński Zespół Wokalny WOSKLIKNOWIENIJE, Hajnówka
>opis i repertuar<
chóry jednorodne
5Chór Kameralny VIVACE, Pamiątkowo
>opis i repertuar<
chóry jednorodne
6CORDIALE CORO, Aleksandrów Kujawski
>opis i repertuar<
chóry jednorodne
7Chór Męski TUCHORZACY, Tuchorza
>opis i repertuar<
chóry jednorodne
8Kameralny Zespół Męski, Gniezno
>opis i repertuar<
chóry kameralne (pon. 24 osób)
9Grupa Wokalna PASSIONE, Olsztyn
>opis i repertuar<
chóry kameralne (pon. 24 osób)
10Chór Kameralny MEZZO, Poznań
>opis i repertuar<
chóry kameralne (pon. 24 osób)
11Młodzieżowy Chór Kameralny RAPSODIA, Kiszyniów, Mołdawia
>opis i repertuar<
chóry kameralne (pon. 24 osób)
12Schola Cantorum EXULTET, Świdnica
>opis i repertuar<
chóry kościelne
13Chór LUTNIA, Wolsztyn
>opis i repertuar<
chóry kościelne
14Chór Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Hajnówka
>opis i repertuar<
chóry kościelne
15CORDIALE CORO, Aleksandrów Kujawski
>opis i repertuar<
chóry kościelne
16Chór Akademicki im. prof. Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
>opis i repertuar<
chóry mieszane (pow. 24 osób)
17SERDUSZKA, RECTUS CORDA, Szczecin
>opis i repertuar<
chóry młodzieżowe (16-21 lat)
18Chór Młodzieżowy CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im.Czesława Niemena we Włocławku
>opis i repertuar<
chóry młodzieżowe (16-21 lat)

Chóry uczestniczące w festiwalu, ale nie biorące udziału w konkursie
19Deutsch-Polnischer Chor HORYZONT, Brüssow, Niemcy
>opis<

poza konkursem
20Chór COLLEGIUM MAIORUM
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Szczecin

>opis<
poza konkursem
21Policki Chór Kameralny POSTSCRIPTUM, Police
>opis<
poza konkursem
22Chór Kameralny Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Police
>opis<
poza konkursem
22Chór KAMERALNY
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Szczecin

>opis<
poza konkursem

GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU
23Bogdan Narloch
>opis<
poza konkursem