Organizator: Fundacja Morze Kultury

Podsumowanie 2014

FestiwalPODSUMOWANIE FESTIWALU
Prof. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca jury

Szanowni Państwo,

Kończy się pierwsza edycja Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Pasyjnego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 zespołów w 5 kategoriach. Łącznie ponad 150 śpiewaków.

Pieśń pasyjna jest żywa w tradycji polskiej, zajmując ważne miejsce w obrzędowości Wielkiego Postu. Tradycja pieśni pasyjnych sięga początków chrześcijaństwa a tematyka eschatologiczna jest bliska kompozytorom wszystkich epok. Śpiew jest najpiękniejszą formą wyrażania uczuć, a muzyka pasyjna niesie ze sobą najwyższe emocje.

Właściwa eskalacja przeżyć połączona z pięknem głosu ludzkiego stanowi największą wartość – tę wartość, którą Uczestnicy Festiwalu wyśpiewali podczas prezentacji konkursowych. Poziom pierwszej edycji bardzo dobrze rokuje na przyszłość funkcjonowania festiwalu.

Szanowni Śpiewacy: wracajcie do swoich miast z pięknymi wspomnieniami z pobytu w Szczecinie i zachęcajcie innych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w kolejnych edycjach festiwalu.

Pragnę  również podziękować za profesjonalną pracę i przygotowanie I edycji przez organizatorów, współpracowników i wszystkich związanych z festiwalem ludzką życzliwością.

Przewodnicząca jury:

Prof. Elżbieta Wtorkowska