Organizator: Fundacja Morze Kultury

Jury 2014

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

Elżbieta Wtorkowska, Polska – przewodnicząca
Rasa Gelgotiene, Litwa
Ilze Valce, Łotwa
Iwona Wiśniewska-Salamon, Polska


Elżbieta Wtorkowska – profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,oraz wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Podyplomowych Studiach Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Od 1992 roku wykładowca Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie i człon ek Rady Artystycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 2002 roku jest dyrygentem Chóru Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Prowadziła wykłady i warsztaty chóralne na kursach dla dyrygentów chórów polskich na Białorusi (1996-2008), Ukrainie (od 1998-2008), Litwie (od 2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007 i 2008) w Stanach Zjednoczonych (2006 i 2007) oraz w Anglii (2008). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Sydney w Australii a w 2009 w Biggar w Szkocji. W 2010 roku była konsultantem wokalnym Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra Pax” w Międzyzdrojach, a w sezonie artystycznym 2002-2003 była konsultantem wokalnym Chóru Opery na Zamku w Szczecinie.
W latach 2005 – 2008 prowadziła zajęcia z zakresu fonetyki pastoralnej na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu, Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.
Od 1981 roku prowadzi Chór Dziewczęcy „Canzona”, od 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent” a od 2008 Chór „Canzona Kameralna”w Murowanej Goślinie. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, Anglii i na Ukrainie. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, który gościł chóry z wielu krajów i kontynentów (Brazylia, Ekwador, Wenezuela, Puerto Rico, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Hiszpania, Francja, Szwecja, Rosja, Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja). Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, logopedów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.


Rasa Gelgotiene – profesor sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura

Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych im. M. K. Cziurlionisa i Litewską Akademię Muzyczną. Praktyki zawodowe zdobywała w klasie dyrygentury prof. A. Michailova w Konserwatorium w Sankt-Petersburgu. Już w okresie studiów rozpoczęła pracę w roli koncertmistrza na Litewskiej Akademii Muzycznej oraz jako chórmistrz chóru dziecięcego Litewskiego Radia i Telewizji. W 1982 roku rozpoczęła pracę z chórem dziewczęcym Uniwersytetu Wileńskiego „Virgo“, a w 1995 roku została zaproszona kierować akademickim chórem Uniwersytetu Wileńskiego. Od 2004 roku, po powstaniu chóru „Pro musica“, kieruje trzema chórami Uniwersytetu Wileńskiego, w których śpiewa prawie 200 osób – studenci i absolwenci uczelni.
Ze wszystkimi trzema chórami R. Gelgotienė osiągnęła wiele sukcesów – była laureatem w ponad 30-tu międzynarowych i krajowych konkursach, uczestniczyła w około 100-tu międzynarodowych festiwalach. Ze swymi chórami występowała w 25 europejskich krajach, a także USA, Kanadzie, Meksyku, Argentynie oraz Japonii.
R.Gelgotienė wydała 15 płyt, stworzyła ponad 30 aranżacji utworów, także wydala książkę „Choro dirigento užrašai” (Zapiski dyrygenta chóru). Jest członkiem prezydium Związku Chórów Litewskich, starszym dyrygentem Święta Pieśni Narodowych, dyrygentem Ogólnoświatowego Święta Pieśni Litewskiej oraz Święta Studentów Krajów Bałtyckich „Gaudeamus“, chóralnym konsultantem ekspertem obwodu olickiego, dyrektorem Centrum Kultury Uniwersytetu Wileńskiego, członkiem jury w konkursach międzynarodowych. Wieloletnie doświadczenie kierowania chórem R.Gelgotienė przekazuje podczas swoich zajęć z przewodnictwa chórem na Litewskie Akademii Muzycznej.
R.Gelgotienė prowadziła kursy mistrzowskie w Sardynii w Cagliari ,,Nuova Armonia“ oraz Oristano dla chórów miejskich, w Hiszpanii w Extremadura i w Kalifornii w East Bay dla chórów uniwersyteckich.


Ilze Valce – dyrygent chóralny, wykładowca akademicki

W 1987 roku uzyskała tytuł magistra, studia doktoranckie kontynuowała w latach 2004 – 2007 oraz 2011- 2012.
Od 1987 roku wykładowca Uniwersytetu w Lipawie, od 2007 na stanowisku profesora.
W 1987 roku załozyła chór ”INTIS”, który prowadzi do dnia dzisiejszego. Z nim wzięła udział w ponad 20 miedzynarodowych festiwalach i zdobyła wiele nagród m.in.w : Estoni, Niemczech, Szwecji, Slowacji, Czechach, Francji, Holandii oraz na Litwie.
Chor “INTIS” współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną oraz Teatrem w Lipawie i wziął udział w w wielu produkcjach m. in. w operze : “Gundega” A.Jansona, “Der Freischutz” and “Abu Hassan” C.M.Webera, “Amal and the Night Visitors”, G.C.Menottiego, “Kaupen, my Dear”, J.Lusena (w 1999 roku zdobyła Grand Prix Teatru Łotewskiego), a także w musicalu “Early Rust”, J.Lusena.
W 1991 roku Ilze Valce została dyrygentem Żeńskiego Chóru Uniwersytetu Lipawskiego “Atbalss” i wrazem z nim uczestniczyła w 14 miedzynarodowych konkursach i festiwalach, zdobywajac wiele nagrod.
W latach 1991 – 1993 oraz 1995 – 1998 byla nauczycielem śpiewu w szkołach teatralnych, a między 1991 – 2007 w kształciła wokalnie aktorów Teatru w Lipawie.
Ilze Valce byla dyrygentem wielu festiwali chóralnych organizowanych na terenie Kurlandii i Łotwy m.in.: XI-XVII Studenckiego Bałtyckiego Festiwalu Piosenki i XXV Łotewskiego Festiwalu Pieśni i Tańca w 2013 roku.
Od 1995 prowadzi zajęcia oraz projekty w ramach programu Erasmus na terenie Łotwy, Litwy, Niemiec i Szwecji. Organizuje również warsztaty dla dyrygentów na Uniwersytecie w Lipawie.
Za swą działalność artystyczną zostałą wielokrotnie nagradzana przez Uniwersytet Lipawski, miasto Lipawa, oraz Łotewskie Ministerstwo Edukacji.


Iwona Wiśniewska-Salamon – dyrygent chóralny, wykładowca akademicki

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Od 2003r. pełni rolę konsultanta wokalnego pracującego z aktorami Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 2003-2013 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu „Młodzież” na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii. W 2004r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej a w 2011r. doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”,  Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie Festiwalu Pasyjnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” . W 2013 roku została wytypowana przez Urząd Miejski w Szczecinie wraz z zespołem do realizacji programu „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”