Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zgłosić chęć udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.
Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza, a także dołączyć wymagane pliki.DANE CHÓRUDANE DYRYGENTA
INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

KATEGORIE KONKURSOWE
(wybierz maksymalnie 3 kategorie konkursowe)

REPERTUAR
PIERWSZY UTWÓR SAKRALNY:DRUGI UTWÓR SAKRALNY:KOMPOZYCJA POLSKIEGO AUTORA:UTWÓR DOWOLNY (PASYJNY):
DODATKOWE WYSTĘPY PODCZAS FESTIWALUWYMAGANE DEKLARACJEPOTWIERDZENIE PŁATNOŚCI
Prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia przelewu składki na działania statutowe:
*) chóry kameralne: 450 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych
*) pozostałe chóry: 500 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych

UWAGA! Po wciśnięciu przycisku „Wyślij”, prosimy o cierpliwość.
Wysłanie formularza może potrwać nawet kilka minut ze względu na wielkość plików z nutami oraz zdjęciami.
Prosimy w tym czasie nie zmieniać strony, nie wciskać ponownie przycisku „Wyślij”, nie klikać żadnych linków na stronie, nie wciskać przycisku „wstecz” i in.

If you are a foreign participant, you may use a form in English.  Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zgłosić chęć udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.
  Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza, a także dołączyć wymagane pliki.


  DANE CHÓRU

  KATEGORIE KONKURSOWE (wybierz maksymalnie 3 kategorie):


  Dyrygent

  Koncerty towarzyszące

  Oprawa mszy


  Repertuar

  Pierwszy utwór sakralny:

  Kompozycja polskiego autora:

  Drugi utwór sakralny:

  Utwór dowolny (pasyjny):


  Wymagane deklaracje
  Potwierdzenie płatności


  Dane do faktury

  Jeśli instytucja/firma/organizacja pod którą zespół podlega wymaga potwierdzenia płatności w formie faktury VAT, prosimy o podanie pełnych danych do faktury.
  Faktura zostanie wysłana e-mailem po otrzymaniu płatności.

  UWAGA! Po wciśnięciu przycisku „Wyślij”, prosimy o cierpliwość.
  Wysłanie formularza może potrwać nawet kilka minut ze względu na wielkość plików z nutami oraz zdjęciami. Prosimy w tym czasie nie zmieniać strony, nie wciskać ponownie przycisku „Wyślij”, nie klikać żadnych linków na stronie, nie wciskać przycisku „wstecz” i in.