Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Regulamin Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej 2015

(stan na 14.09.2014)

1. ORGANIZATORZY

Fundacja Morze Kultury
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie  

2. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – Andrzej Dzięga

3. ZARZĄD

Dyrektor artystyczny festiwalu – dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
Dyrektor organizacyjny festiwalu – Tomasz Wilkosz

4. CELE FESTIWALU

 • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej;
 • konsolidacja środowiska chóralnego;
 • dzielenie się doświadczeniami muzycznymi;
 • podnoszenie poziomu kultury muzycznej;
 • promocja Miasta Szczecina.

5. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU

Odbędzie się w dniach 27-29.03.2015 r w Szczecinie.

6. W FESTIWALU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ:

Zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy.

7. MIEJSCE

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45  w Szczecinie
Ogłoszenie wyników i Koncert Finałowy odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba przy ul. Wyszyńskiego 19, a koncerty festiwalowe w kościołach Szczecina, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, miastach województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie Niemiec.

8. ZESPOŁY WYSTĘPUJĄ W KATEGORIACH:

a) Chóry Mieszane (powyżej 24 osób)
b) Chóry Kameralne (poniżej 24 osób
c) Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
d) Chóry Dziecięce (do lat 15)
e) Chóry Młodzieżowe (między 16 a 21 rokiem życia)
f) Chóry Dorosłych (powyżej 55 roku życia)
g) Chóry Kościelne

9. DOPUSZCZALNY JEST WYSTĘP CHÓRU W MAKSYMALNIE 3 KATEGORIACH.

10. WYSTĘP ZESPOŁU POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z 4-5 UTWORÓW

(czas trwania maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny).

11. KAŻDY CHÓR PRZYGOTOWUJE PROGRAM A’CAPPELLA SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

a) obowiązkowo – 2 utworów o tematyce pasyjnej
b) utworu sakralnego polskiego kompozytora (nie koniecznie w języku polskim)
c) utworu dowolnego o tematyce sakralnej

12. JURY

a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z doświadczonych chórmistrzów
b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny
c) postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne

13. NAGRODY

a) W każdej kategorii przyznawane jest :
I miejsce – 90 do 99 punktów
II miejsce – 80 do 89 punktów
III miejsce – 70 do 79 punktów
b) Przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii.
Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.
c) I miejsca w każdej kategorii są uhonorowane Statuetkę „Złote Pasmo” Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej
d) Miejsca II i III są uhonorowane Dyplomami
e) Ufundowane są 2 nagrody specjalne za :
– najlepiej wykonany utwór o tematyce pasyjnej
– najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora

14. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO UDZIAŁU I WYSTĘPU W KONCERCIE FINAŁOWYM. 

15. WAŻNE INFORMACJE: 

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu lub przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres info@new.pasyjny.pl lub na fax 0048 91 484 70 91 wraz z kopią potwierdzenia przelewu „Wpisowego” na podane konto bankowe.

Wpisowe w wysokości 400 zł (lub równowartość 100 EUR dla chórów z zagranicy ) za jedną kategorię konkursową (jeden chór maksymalnie 3 kategorie).

Wpłaty przyjmowane są na konto prowadzone w PLN (polski złoty).

Dane do przelewu z polskiego banku:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Morze Kultury
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA (II oddział w Szczecinie)
Numer rachunku: 64 1090 2806 0000 0001 2959 8890
Tytuł przelewu: Wpisowe za udział w Festiwalu oraz nazwa zgłaszanego zespołu

Dane do przelewu z banku zagranicznego (nie polskiego):
Nazwa odbiorcy: Fundacja Morze Kultury
Adres odbiorcy: al. Bohaterów Warszawy 22/10, 70-372 Szczecin
Numer konta IBAN: PL64109028060000000129598890
Sort code: 10902806
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA (II oddział w Szczecinie)
Adres banku: ul. Jagiellońska 37 A, Szczecin
Tytuł przelewu: Entry fee Passion Festival Szczecin 2015 and the name of choir

b) Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, na adres info@new.pasyjny.pl , należy przesłać poniższe materiały :

 • kopia/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu
 • zdjęcie zespołu w formie elektronicznej
 • notatka informacyjna o zespole
 • kopia potwierdzenia przelewu wpisowego (400 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych) c) zespoły występujące w kilku kategoriach, są zobowiązane do uiszczenia opłaty wpisowego za każdą kategorię
  d) zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03.marca 2015.
  e) organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty wpisowego zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji
  f) za koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia jest odpowiedzialny zespół, ale organizator pośredniczy w organizacji i rezerwacji hoteli, biletów lotniczych oraz transferów z i na lotnisko.
  Szczegółowych informacji udziela: Biuro Podróży 1000 MIAST, tel. 0048 91 434 1000, biuro@1000miast.pl