Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Warszawa

warszawa_zmnChór tworzą w większości studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej.
Działalność ChAPW to przede wszystkim nieustanne doskonalenie warsztatu wykonawczego znajdujące swoje odbicie w żmudnym zmierzaniu się z mniej lub bardziej popularnymi klejnotami z obfitej skarbnicy muzyki a cappella ostatnich dziesięcioleci. Z nie mniejszym zaangażowaniem zespół śpiewa dzieła uznanych mistrzów epok renesansu i romantyzmu, wzbogacając swój repertuar wielkimi formami wokalno – instrumentalnymi (m.in. ostatnio wykonywane: J. Brahms – Niemieckie requiem, G. Mahler II i VIII Symfonie, J. Haydn Msza nelsońska, W. A. Mozart Requiem, Msza Koronacyjna).

W ciągu 14 lat swojej działalności Chór miał okazję wielokrotnie występować na krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych, nierzadko plasując się w ścisłym gronie laureatów. Obecnie ChAPW śpiewa ponad 30 koncertów rocznie. Warto tu wspomnieć o regularnym udziale zespołu w prestiżowym cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli organizowanym pod auspicjami macierzystej uczelni, jak również koncertach na zaproszenie krajowych filharmonii i renomowanych festiwali oraz przedsięwzięciach z muzyką filmową.
ChAPW jest organizatorem Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia.
Od 2004 roku dyrygentem chóru jest dr Dariusz Zimnicki. Kształceniem techniki wokalnej chórzystów zajmuje się Joanna Morawska. Ich pracę wspiera asystentka dyrygenta – Justyna Pakulak.

Ważniejsze osiągnięcia Chóru:
2014
43. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat – Grand Prix

2013
Międzynarodowy festiwal Canco Mediterrania (Hiszpania) – I miejsce w kategorii muz. ludowej, I miejsce w kategorii muz. katalońskiej oraz II miejsce w kategorii muz. sakralnej

2012
Międzynarodowy festiwal Rybnicka jesień chóralna – Złoty dyplom
oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu współczesnego
43. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat –
Grand Prix oraz nagroda nieoficjalnego jury festiwalu
Międzynarodowy festiwal muzyki cerkiewnej Hajnówka –
I miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich

2011
Ogólnopolski Konkurs Chóralny Cantio Lodziensis – I miejsce w kategorii chórów akademickich
Międzynarodowy Festiwal Varsovia Cantat – I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – II miejsce w kategorii chórów akademickich
Ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek w Będzinie – I miejsce

2009 Ohrid Choir Festival (Macedonia) – I nagroda
2008 21st Sligo International Choral Festival (Irlandia) – finalista Grand Prix Final
2007 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej -I miejsce w kategorii chórów akademickich

Dyrygent:  Dariusz Zimnicki

Repertuar konkursowy:

Timor et tremor / Francis Poulenc
Stabat Mater / Vytautas Barkauskas
Sub tuum praesidium / Henrym Jan Botor
Angelus Domini / Giovanni Gabrieli

Kategoria konkursowa: chóry mieszane (pow. 24 osób)