Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Kameralny MODO MAIORUM, Łomianki

modo_zmnNazwa zespołu (Na sposób przodków), liczącego od 8 do 16 członków jest jednocześnie jego programem, gdyż głównym celem zespołu jest prezentowanie muzyki kompozytorów, związanych z Reformacją. Dlatego w jego repertuarze znajdują się renesansowa muzyka religijna: M. Pretoriusa, C. Goudimela, J. Waltera, P. de la Rue, C. Bazylika, Wacława z Szamotuł a także barokowa – H. Schütza, J. S. Bacha, G. F. Händla i in. Zespół MM, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych wyznań, nie stroni od wykonywania tradycyjnej muzyki religijnej obrządku katolickiego i prawosławnego takich twórców jak: G. P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Lotti, G. G. Gorczycki, A. Archangielski, S. Rachmaninow, Z. Kodaly, F. Nowowiejski.
Modo Maiorum występuje najczęściej w Kościołach Protestanckich w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Łodzi i in. Ma opracowanych kilka programów, zgodnie z rokiem liturgicznym – Program Adwentowy, Kolędowy, Muzyka pasyjna – m.in. Pasje(a’ cappella) wg św. Jana i św. Mateusza Heinricha Schütza. W październiku 2010r. MM inaugurował cykl Koncerty u Luteran, kilkakrotnie brał udział w festiwalu muzyki Pasyjnej w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.
Uczestniczył w ważnych wydarzeniach Kościoła Luterańskiego np. Spotkanie z Papieżem Benedyktem XI, Synod Luterański, Ingres Biskupa J. Samca. Brał udział w kilku konkursach chóralnych: w 2009 w Barczewie, na Festiwalu im. F. Nowowiejskiego został uhonorowany Brązowym Dyplomem, w 2013 na Festiwalu „Mater Misericordia” w Ząbkach otrzymał Złoty Dyplom, a na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w 2014 r. Zajął 3 miejsce.
Zespół Modo Maiorum od początku (od roku 2005) prowadzony jest przez Michała Straszewskiego – założyciela i kierownika znanego zespołu wokalnego „Il Canto”.

Dyrygent:  Michał Straszewski

Repertuar konkursowy:

Miserere mei, Domine / Orlando di Lasso
Ehre sei dir, Christe (Beschluss z Pasji wg. św. Mateusza) / Heinrich Schuetz
Modlitwa, gdy dziatki spać idą / Wacław z Szamotul
Ave verum corpus / William Byrd
Chorał Ich bin ja, Herr – J. S. Bacha

Kategoria konkursowa: chóry kameralne (pon. 24 osób)