Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Bogdan Narloch

Bogdan Narloch

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne   Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.  Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował  w kraju i za granicą (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Izrael, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy). W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m.in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością artystyczną zajmuje też historycznym  budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.