Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Towarzystwo Śpiewu HALKA, Inowrocław

Halka Inowroclaw

 

Towarzystwo Śpiewu „ Halka ” powstało 3 czerwca 1923 r. jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po blisko 150 latach niewoli mogli swobodnie kultywować rodzimą kulturę i tradycje polskiego śpiewania.

Chór cały czas koncertował w szkołach, kościołach, zakładach pracy, brał udział w koncertach i organizował imprezy śpiewacze.

Wybuch II wojny przerwał działalność Chóru, by po wojnie ponownie pojawić się na estradach regionu uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne uroczystości państwowe, regionalne i kościelne.

W czasie wojny zaginął m.in. sztandar chóru. Nowy, będący do dziś symbolem towarzystwa, „ Halka ” otrzymała w 1948 r., podczas uroczystych obchodów 25-lecia chóru.

Pod znamienitym kierownictwem muzycznym kolejnych dyrygentów chór osiągał coraz to wyższy poziom artystyczny.

Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia z przeglądów, konkursów i festiwali zdobywane na przestrzeni ponad 90-ciu lat działalności.

W ostatnich latach Chór zajął I miejsce i zdobył Puchar Prezydenta Bydgoszczy w wojewódzkim Konkursie Chórów w Ostromecku, srebrne pasmo w VI Ogólnopolskim Turnieju Chórów w Chełmnie oraz I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Chełmży,

W czerwcu 2015 roku podczas XV Gali Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego „ Halka ” otrzymała wyróżnienie za całokształt ponad 90-letniej historii.

W repertuarze Towarzystwa znajduje się szeroka gama utworów religijnych i świeckich.

Chór dokumentuje swój dorobek, wydał m.in. 2 płyty z utworami świeckimi i z nagraniami kolęd.

Wielokrotnie koncertował poza granicami kraju m.in. w Niemczech. Francji, Włoszech, Austrii, Danii, Szwecji, Węgrzech, Czechach, Litwie, Macedonii i Hiszpanii prezentując własny program artystyczny, bowiem „ Halka ” śpiewa nie tylko po polsku, ale również po angielsku, niemiecku, włosku, francusku i po łacinie.

Doniosłym wydarzeniem w historii Towarzystwa Śpiewu „Halka” było osobiste spotkanie z Ojcem Świętym w Watykanie, gdzie podczas audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra chór śpiewał dla Papieża.

W 2013 roku Towarzystwo Śpiewu „ Halka ” obchodziło jubileusz 90-lecia.Z okazji jubileuszu chór otrzymał Złotą odznakę z wieńcem laurowym oraz medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

W sierpniu 2014 roku wyjechała do Niemiec na zaproszenie dwóch chórów Liedertafel Steinbach oraz Quartettverein z miasta partnerskiego Bad Oyenhausen gdzie „ Halka ” uczestniczyła w obchodach 25-lecia podpisania umowy pomiędzy miastami oraz 125-lecie tamtejszego chóru.

Podczas niemieckiego tourne chór dał 5 koncertów, dużym wydarzeniem był udział w koncercie galowym w wypełnionym po brzegi teatrze.

W sierpniu 2015 roku chór uczestniczył w IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr „ST.Kliment Ohridski” w Ohrid – Macedonia.

W lipcu 2016 roku chór uczestniczył w chóralnych warsztatach słonecznej Hiszpanii pod kierunkiem prof. Zbigniewa Szablewskiego.

W listopadzie inowrocławscy śpiewacy zdobyli I miejsce i nagrodę Grand Prix w V Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim.

Od 1987 roku prezesem chóru jest Eugeniusz Kubski a dyrygentem Waldemar Szafrański.

 

Kategoria: Chóry Dorosłych (powyżej 55 roku życia)

 

Repertuar konkursowy:

Krzyżyu Święty – Wenancjusz Fortunat

Wszyscy mieszkańcy Dworu Niebieskiego – anonim

Czego chcesz od nas Panie – Romuald Twardowski

Wozbrannyj akatyst – anonim

Stój przy mnie – chorał protestancki