Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Chór Echo Arioso, Stargard

Chór Echo Arioso, Stargard

Chór Echo Arioso, Stargard
Dyrygent: Jerzy Krawczyński

Stargardzki Chór „Echo – Arioso” im. Stanisława Moniuszki powstał na bazie Chóru Męskiego „Echo” działającego od 1972 r. przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim. Z inicjatywy ówczesnych dyrygentów: Józefa Michalskiego i Jerzego Krawczyńskiego, w roku 1988 Chór Męski „Echo” przekształca się w Chór Mieszany „Arioso”. Jednak decyzją Walnego Zebrania, w lutym 1995 r. (łącząc staże chóru „Echo” i „Arioso”), przyjmuje się za datę początku istnienia chóru dzień 15 kwietnia 1972 r. i oficjalną nazwę: Chór Mieszany „Echo–Arioso” im. Stanisława Moniuszki, a od roku 2012: Stargardzki Chór „Echo-Arioso” im. St. Moniuszki. Obecnie chór liczy 32 członków. Od roku 1995 działa pod kierownictwem artystycznym Jerzego Krawczyńskiego. W repertuarze chóru, znajduje się ponad 250 utworów o różnej tematyce: kolędy i pastorałki, pieśni patriotyczne, marynistyczne, sakralne, ludowe, okolicznościowe a także dwie duże formy oratoryjne (każda po 15 części), które były wykonywane przy współpracy z chórami stargardzkimi, poznańskim zespołem LUMEN i kierownictwem muzycznym poznańskiego kompozytora Zbigniewa Małkowicza.

POZOSTALI UCZESTNICY