Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Szymon Wyrzykowski

Szymon Wyrzykowski

Szymon Wyrzykowski

Kształcił się u wybitnych mistrzów batuty: Dyrygenturę Chóralną studiował pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego (AM Szczecin) a Dyrygenturę Symfoniczno-Operową pod kierunkiem prof. Antoniego Wita (UMFC Warszawa), u którego odbył też studia doktoranckie. Prowadzi aktywną działalność koncertową z polskimi chórami i orkiestrami.

Jest Dyrektorem Artystycznym i jednym z założycieli Stowarzyszenia Mozart 2003, z którym zorganizował i wykonał ponad sześćdziesiąt koncertów oratoryjnych w Polsce i na Ukrainie. Jest dyrygentem cyklu corocznych prawykonań utworów oratoryjnych młodych kompozytorów polskich.

Od 2006 roku jest Dyrektorem Artystycznym Chóru Akademickiego im. prof. Szyrockiego ZUT w Szczecinie (dawniej Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej), z którym koncertował w całej Europie i Ameryce Południowej. Pod kierunkiem Szymona Wyrzykowskiego zespół zdobywa liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Wraz z CHAPS podjął się nagrania wszystkich dzieł Marka Jasińskiego.

Od 2012 roku jest jednym z dyrygentów Międzynarodowej Akademii Chóralnej In terra pax, a od 2014 jej Dyrektorem Artystycznym. Wyróżniony odznaczeniami: Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego.

POZOSTALI UCZESTNICY