Scroll Top
Organizator: Fundacja Morze Kultury

Tomasz Witkowski

Tomasz Witkowski

Tomasz Witkowski – organy

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna Akademii Sztuki w Szczecinie brał udział w wielu kursach doskonalących sztukę gry na organach oraz improwizację prowadzonych m.in. przez Andrzeja Chorosińskiego, Petera van Dijka oraz Tomasza Adama Nowaka.
Jako chórzysta współpracował z Operą na Zamku w Szczecinie, a jako instrumentalista z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Operą na Zamku w Szczecinie oraz szczecińskim męskim zespołem wokalnym The Baltic Singers przy realizacji m.in. Małej Mszy Uroczystej Gioacchino Rossiniego i Dona Nobis Pacem Pēterisa Vasksa.
Dyrygent, aranżer i kompozytor orkiestry perkusyjnej Gamelan, działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie pracuje także jako:
– muzykoterapeuta osób z upośledzeniem umysłowym,
– organista kościołów katolickich Szczecina i Pomorza Zachodniego,
– organista kościołów ewangelickich regionu Gartz/Penkun i Angermünde (stopień Organist D uzyskał w listopadzie 2012 roku),
– nauczyciel keyboardu

POZOSTALI UCZESTNICY